„Jaro klepe na vrátka“

Lidské tělo – MDŽ.

Dobrodružství se semínky.

Vynášíme Moranu a vítáme Slunce.

Svátky jara – Velikonoce.

Vzdělávací nabídka na měsíc Březen

Obecné:

 • Hlavní znaky jarního období
 • Změny v počasí, zima – teplo, sníh – déšť
 • Přísloví o předjaří a jaru
 • Pozorování změn v jarní přírodě – první květy
 • Lidské tělo – charakteristické znaky
 • MDŽ – objasnění svátku
 • Povídáme si o velikonočních zvycích a tradicích

Četba:

 • Pohádka o Sluníčku
 • Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko
 • Chaloupka na vršku – vynášení Morany
 • Předčtenářská gramotnost – malované čtení, prohlížení knih

Hudební:

 • Travička zelená
 • Hřej, slunéčko, hřej
 • Hody, hody, doprovody
 • Doprovod na dětské rytmické nástroje

Pohybové:

 • Pozdrav slunci – jógové cvičení
 • PH Hlava ramena kolena palce
 • Rozkutálená vajíčka
 • Zajíček v své jamce
 • PH Sluníčko, chyť si mě
 • Cviky se sluníčkem – míčem

Výtvarné:

 • Výroba a vynášení Morany – společná práce dětí
 • Třídní sluníčko – společná koláž
 • Kreslení sluníček na chodník
 • Zápichy do osení, sluníčko, kuřátko, květiny z různých materiálů a technik
 • Barvy jara – procvičování žluté a zelené barvy
 • Sněženka – otisk štětce, skládanka z papíru
 • Kalendář počasí (piktogramy)
 • Výroba a zdobení velikonoční pomlázky
 • Výroba květináčů na osení
 • Malujeme velikonoční vajíčka

Environmentální:

 • Setí a pěstování řeřichy – vliv světla, tepla (slunce)a vody na rostliny
 • Setí bylinek a pozorování jarních rostlin
 • Pozorování hmyzu, jeho pojmenování a popis
 • Návrat ptáků z teplých krajin – druhy
 • Jarní květiny – jejich názvy a popis

Smyslové hry:

 • Kam se schovaly kytičky před mrazem
 • Co voní jako kytička – čichová hra
 • Na tmu – poznávání předmětů hmatem

Hry se slovy:

 • Co si představíš, když řeknu…(sluníčko, koruna, kohoutek…)
 • Co by se stalo kdyby 
 • nepřišlo jaro
 • nekvetly květiny
 • se ztratilo sluníčko atd.
 • Co tam nepatří          

– např. sněženka –fialka – míč – petrklíč

Grafomotorika:

 • Pracovní a grafomotorické listy – dokreslování jarních motivů
 • Procvičování jemné motoriky
 • Nácvik úchopu tužky
Metodický plán Březen 2019