Obecné:

 • Opakujeme hlavní znaky jarního období
 • Aprílové počasí, zima – teplo, slunce – mraky, co to je?
 • Povídání o mláďatech, přiřaď mládě mamince – pexeso
 • Pozorování změn v jarní přírodě – první květy
 • Dopravní předpisy – základní (přechod přes silnici, chůze po silnici, semafor)
 • DEN ZEMĚ – objasnění pojmu
 • Povídáme si o vodě, pramenech, řekách, rybnících
 • Objevujeme vodní život
 • Půjdu k zápisu …Obecné:

 • Opakujeme hlavní znaky jarního období
 • Aprílové počasí, zima – teplo, slunce – mraky, co to je?
 • Povídání o mláďatech, přiřaď mládě mamince – pexeso
 • Pozorování změn v jarní přírodě – první květy
 • Dopravní předpisy – základní (přechod přes silnici, chůze po silnici, semafor)
 • DEN ZEMĚ – objasnění pojmu
 • Povídáme si o vodě, pramenech, řekách, rybnících
 • Objevujeme vodní život
 • Půjdu k zápisu …Četba:

 • Pohádky O mašinkách
 • Pohádka Auta
 • Chaloupka na vršku
 • Předčtenářská gramotnost – malované čtení, prohlížení knih
 • Honzíkova cesta

Hudební:

 • Travička zelená
 • Hřej, slunéčko, hřej
 • Doprovod na dětské rytmické nástroje

Pohybové:

 • Honzo, vstávej!
 • Čáry, máry, ententýky…
 • Dopravní hřiště

Výtvarné:

 • Velikonoční dekorace + vyzdobíme nemocnici na Pleši
 • Vyrábíme piktogramy na počasí
 • Malujeme mláďata
 • Kreslíme křídou na chodník
 • Malujeme dopravní značky
 • Dárek pro maminky ke dni matek
 • Barvy jara – opakujeme barvy jara

Environmentální:

 • Setí a pěstování bylinek a drobné zeleniny, velikonoční osení
 • Pozorování zvířat, jejich pojmenování a popis
 • Návrat ptáků z teplých krajin

Smyslové hry:

 • Poznej hmatem tvar
 • Co voní jako …. Bylinky a koření
 • Tichá pošta
 • Pojmenuj prsty

Hry se slovy:

 • Co si představíš, když řeknu…kruh, trojúhelník, čtverec
 • Co tam nepatří?
 • Umím se představit a něco o sobě říct.

Grafomotorika:

 • Pracovní a grafomotorické listy – krouživé pohyby, poznávání tvarů
 • Procvičování jemné motoriky
 • Nácvik správného úchopu tužky
 • Malujeme kruh
Metodický plán Duben 2019