Medvěd klepe peřinu,

už se chystá na zimu.

Záležet si musí dát,

až do jara bude spát.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

bude spinkat celý svět.

Dítě a jeho tělo

Naučíme se osvojovat návyky, abychom podpořili naši osobní pohodu.

Dítě a jeho psychika

Budeme rozvíjet svou paměť, fantazii a představivost.

Dítě a ten druhý

Budeme rozvíjet dětská přátelství.                           

Dítě a společnost

Rozvíjíme mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Tvoříme podzimní dekorace.

Dítě a svět okolo nás

Osvojíme si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách. Učíme se barvičky.

Metodický plán Listopad 2019