Téma: Sbíráme plody podzimu

Podtéma:

  1. týden – Na poli
  • týden – Na zahradě
  • týden – V lese
  • týden – Chystáme se na Halloweenskou party!!!

Co nového se naučíme?

S kocourkem Mourkem jsme se seznámili již minulý měsíc – poznali jsme ho a teď s ním budeme formou hry a zábavy prohlubovat naše vědomosti – už se všichni moc těšíme.

Dítě a jeho tělo

Naučíme se osvojovat návyky, abychom podpořili naši osobní pohodu.

Dítě a jeho psychika

Budeme rozvíjet svou paměť, fantazii a představivost.

Dítě a ten druhý

Budeme rozvíjet dětská přátelství.

Dítě a společnost

Rozvíjíme mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody.

Dítě a svět okolo nás

Osvojíme si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Metodický plán výuky na Řijen 2019