Téma: Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme

Podtéma:

 1. týden – Naše školička
 2. týden – Kamarádi
 3. týden – Tady jsme doma
 4. týden – Co se nám ve školce líbí a co bychom si do školky přáli

Co nás čeká první měsíc ve školce, co budeme rozvíjet a co nového se naučíme s naším novým kamarádem Kocourkem?

Kocourek Mourek nás bude provázek celým rokem a každý měsíc se s ním formou her a zábavy naučíme spoustu nových věcí.

O čem si budeme s Kocourkem Mourkem v září povídat???

Dítě a jeho tělo

 • Přivítání všech dětí školičky a příprava jejich radostného vstupu do školky.
 • S dětmi a rodiči se seznámíme s prostory naší školky a novými hračkami.
 • Vytvoříme si pro všechny příjemné a přátelské prostředí.

Dítě a jeho psychika

 • Pohodové a laskavé přijetí nových dětiček do školky.
 • Rozvíjíme komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.

Dítě a ten druhý

 • Povedeme děti k navazování vztahů mezi sebou a námi – vytváříme vzájemnou důvěru.
 • Učíme se, jak se máme chovat ve školce a stanovujeme si pravidla, která ve školce platí.

Dítě a společnost

 • Rozvíjíme schopnost žít a cítit se dobře ve skupině dětí a schopnost spolupráce.

     Dítě a svět okolo nás

 • Vytváříme si kladný a pozitivní přístup k přírodě okolo nás, ke školce a celkově k místu kde žijeme.
Metodický plán výuky na Září 2019